خبرهای سایت
آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
بارگزاری مجدد برنامه آزمون پودمان اول و دوم عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 16 مرداد 1397، 08:25
آدرس اسکان مهارت آموزان قطب اصفهان ورودی 95 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 15 مرداد 1397، 14:42
اطلاعیه مکان و زمان برگزاری آزمون مودمان اول و دوم قطب اصفهان عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 15 مرداد 1397، 11:33
آگاهی از وضعیت دروس و شماره دانشجویی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 13 مرداد 1397، 15:17
ساعت و شروع پذیرش قطب تهران عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 10 مرداد 1397، 17:32
تاریخ و زمان آزمون عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 09 مرداد 1397، 17:19
اطلاعیه شروع دوره های تخصصی پودمان دوم ورودی سال95 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 09 مرداد 1397، 16:47
رشته کامپیوتر - قطب اصفهان عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 08 مرداد 1397، 15:12
اطلاعیه قطب اصفهان عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 06 مرداد 1397، 18:32
محل برگزاری دوره های بدو خدمت فرهنگیان عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 06 مرداد 1397، 16:54
قابل توجه مهارت آموزان قطب تهران عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 06 مرداد 1397، 11:37
قابل توجه مهارت آموزان حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 03 مرداد 1397، 23:38
آدرس محل برگزاری کلاس ها در قطب اصفهان عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 03 مرداد 1397، 14:16
جدول قطب بندی و اطلاعات محل برگزاری دوره های تخصصی حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 03 مرداد 1397، 10:44
قطب های مجری برگزاری دوره های حضوری 96 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 02 مرداد 1397، 16:30
قابل توجه مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی ورودی سال96 و 95 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 01 مرداد 1397، 11:27
جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس کارآفرینی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 25 تير 1397، 11:51
پژوهش و توسعه حرفه ای معلم عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
پنج شنبه، 21 تير 1397، 09:24
جلسه پرسش و پاسخ درس کارآفرینی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 19 تير 1397، 09:58
کلاس پرسش و پاسخ درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 16 تير 1397، 07:30
فصول امتحانی درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 09 تير 1397، 12:48
کلاس پرسش و پاسخ آنلاين درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
جمعه، 08 تير 1397، 15:25
نحوه مشاهده نمرات درسامانه گلستان عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 27 خرداد 1397، 11:17
اعلام نتایج آزمون پودمان اول قطب اصفهان عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 27 خرداد 1397، 11:02
کلاس ها بصورت آفلاین عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
جمعه، 25 خرداد 1397، 14:16
برگزاری جلسه دوم پرسش و پاسخ درس پژوهش و توسعه حرفه ای معلم عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
پنج شنبه، 24 خرداد 1397، 21:26
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس پژوهش و توسعه حرفه ای معلم عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
پنج شنبه، 24 خرداد 1397، 15:55
ثبت نمرات پودمان اول عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 13 خرداد 1397، 11:33
قابل توجه مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی ورودی سال96 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 29 ارديبهشت 1397، 11:08
قابل توجه دانشجویان گرامی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 11 ارديبهشت 1397، 09:01
برنامه زمانبندی برگزاری دوره های بدوخدمت فرهنگیان سال96 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 22 فروردين 1397، 14:49
قابل توجه مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی ورودی سال96 و 95 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 22 فروردين 1397، 13:28
لغو کلاس آنلاین اخلاق حرفه ای معلم عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 23 اسفند 1396، 20:03
تغییر زمان برگزاری کلاس اخلاق حرفه ای عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 22 اسفند 1396، 16:23
جلسه آنلاین درس اخلاق حرفه ای معلم عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 20 اسفند 1396، 10:11
اولین جلسه پرسش و پاسخ درس فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
پنج شنبه، 17 اسفند 1396، 15:59
دومین جلسه پرسش و پاسخ درس ارزشیابی یادگیری عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
پنج شنبه، 17 اسفند 1396، 12:59
قابل توجه پذیرفته شدگان سال96 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 16 اسفند 1396، 14:13
قابل توجه پذیرفته شدگان صلاحیت حرفه معلمی ورودی سال96 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 15 اسفند 1396، 09:34
اولین جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس اصول و روش یاددهی و یادگیری عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 13 اسفند 1396، 16:45
https://t.me/srttuestekhdam عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 13 اسفند 1396، 12:03
اولین جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 13 اسفند 1396، 11:46
قابل توجه پذیرفته شدگان استخدامی سال 95 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 18 بهمن 1396، 18:00
فابل توجه قبول شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 18 بهمن 1396، 17:57
پذيرفته شدگان نهائي آزمون استخدام پيماني سال 1396 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 11 بهمن 1396، 14:23
حضور در کلاس های پرسش و پاسخ آنلاین الزامی است عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 27 دي 1396، 12:28
جلسات پرسش و پاسخ درس های کارآفرینی و نفش اجتماعی تربیتی معلم عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 26 دي 1396، 13:09
تعیین زمان آزمون پودمان دوم صلاحیت حرفه معلمی سال 95 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 26 دي 1396، 09:23
جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 25 دي 1396، 11:50
جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس آموزش کارآفرینی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 09 دي 1396، 14:18
قابل توجه مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی آزمون استخدامی سال94 و95 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 09 دي 1396، 13:19
اطلاعیه شماره 1- دروس پودمان دوم دانش پذیران صلاحیت حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 11 آذر 1396، 16:28
قابل توجه کلیه دانش پذیران آزمون استخدامی سال 94 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 01 آذر 1396، 09:29
برنامه امتحانی دانشپذیران محترم دوره صلاحیت معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 01 شهريور 1396، 09:23
مشروطین محترم سال 94 (دانشپذیران) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 25 مرداد 1396، 12:23
پرسش و پاسخ آنلاین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 23 مرداد 1396، 10:24
درس روانشناسی و کاربرد آن در آموزش عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 22 مرداد 1396، 11:01
برنامه کلاس های آنلاین دوره صلاحیت معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 17 مرداد 1396، 17:34
آزمون درس ارزشیابی یادگیری عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 16 مرداد 1396، 12:01
اطلاعيه شماره 4 ويژه مهارت آموزان آزمون استخدامي سال 1395 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 15 مرداد 1396، 10:22
جلسه دوم پرسش و یاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 11 مرداد 1396، 12:52
تکلیف دوم درس ارزشیابی یادگیری دانش پذیران محترم صلاحیت حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 11 مرداد 1396، 12:50
دانش پذیران محترم صلاحیت حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 09 مرداد 1396، 08:50
اولین آزمون ارزیابی دانش پذیران محترم صلاحیت حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 09 مرداد 1396، 08:16
دانشجویان محترم دوره های روزانه و شبانه عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 31 تير 1396، 12:40
دانشجویان محترم دوره صلاحیت معلمی ورودی سال ۹۴ عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 28 تير 1396، 16:54
دانش پذیران محترم صلاحیت حرفه معلمی ورودی سال ۹۵ عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 28 تير 1396، 16:46
دوره صلاحیت معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 28 تير 1396، 11:24
دانشجویان محترم دوره صلاحیت معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 25 تير 1396، 13:17
اساتید محترم دانشگاه عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 12 تير 1396، 06:44
اساتید بزرگوار و معلمان گرانقدر روزتان مبارک عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 12 ارديبهشت 1396، 07:24
قابل توجه دانشجویان عزیز عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 29 فروردين 1396، 09:35
سال نو مبارک عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 14 فروردين 1396، 08:10
به روزرسانی درس های ترم جدید عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 22 اسفند 1395، 08:54
آغاز نیم سال دوم تحصیلی 95-96 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 10 بهمن 1395، 11:46
آزمون پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 15 دي 1395، 09:22
ارائه محتوای درسی الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 21 آذر 1395، 10:08
غرفه آموزش الکترونیکی در هفته پژوهش عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 13 آذر 1395، 12:54
دوره پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 01 آذر 1395، 10:53
دوره پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 24 آبان 1395، 20:32
بازآزمون مکاتبات و آئین نگارش (ويژه همکاران دانشگاه شهید رجايي) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 18 آبان 1395، 10:41
آزمون مکاتبات و آئین نگارش (ويژه همکاران دانشگاه شهید رجايي) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 15 آبان 1395، 09:55
تقويم آموزشي مصوب سال تحصيلي 96-95 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 24 مهر 1395، 09:12
دانشپذیران حرفه معلمی؛ برنامه امتحان دروس صلاحيت معلمي «اخلاق حرفه اي» و «آموزش كارآفريني» عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 11 مهر 1395، 08:48
دانش پذیران حرفه معلمی (آزمون درس اصول فلسفه تعلیم تربیت) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 06 مهر 1395، 13:24
دانش پذیران محترم حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 06 مهر 1395، 13:14
سال تحصیلی 95-96 مبارک عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 31 شهريور 1395، 08:35
دانشپذیران محترم دوره حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 20 شهريور 1395، 09:15
دانشپذیران دوره حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 06 شهريور 1395، 09:21
زمان تغییر زمان برگزاری آزمون 4 درس پودمان دوم ویژه دانشپذیران حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 25 مرداد 1395، 12:38
زمان برگزاری آزمون های پودمان دوم ویژه دانشپذیران حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 25 مرداد 1395، 12:37
دانشجویان محترم ترم تابستان عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 17 مرداد 1395، 15:49
تاریخ آزمون درس های آموزش کارآفرینی و اخلاق حرفه ای ویژه حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 02 مرداد 1395، 16:29
بارگزاری محتوای دروس ترم تابستانی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 28 تير 1395، 16:17
بارگزاری دروس پودمان دوم دوره مهارتی بدو خدمت عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 15 تير 1395، 09:10
بارگذاري دروس اخلاق حرفه اي و آموزش كارآفريني عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 15 تير 1395، 09:07
تعیین سرفصل ها و منابع آزمون پايانی2 درس اصول و روش هاي ياددهي ويادگيري و روانشناسي و كاربرد آن در آموزش عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 26 خرداد 1395، 09:15
تغيير زمان برگزاري آزمون روانشناسی و اصول و روش یاددهی و یاددگیری عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 09 خرداد 1395، 08:56
هشتمین همایش ملی آموزش عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 01 خرداد 1395، 11:22
اطلاعیه دانشپذیران حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 01 خرداد 1395، 11:20
دوره های معرفت افزایی و مدرسی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 20 ارديبهشت 1395، 09:39
دانشپذیران عزیز حرفه معلمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 18 فروردين 1395، 13:38
دانشپذیران گرامی آزمون استخدامي وزارت آموزش وپرورش سال 1394 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 15 فروردين 1395، 11:34
سال ۱۳۹۵ مبارک عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 02 فروردين 1395، 01:11
راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 09 اسفند 1394، 15:24
سمینار ملی نوآوری در کیفیت آموزش و یادگیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 09 اسفند 1394، 15:23
استفاده از امکانات سامانه آموزش الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 03 اسفند 1394، 09:21
غرفه مرکز آموزش الکترونیکی به عنوان غرفه برتر عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 17 بهمن 1394، 12:58
بازآزمون دوره "شجره طیبه" عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 12 بهمن 1394، 13:20
بازديد مسئولين وزارت معارف كشور افغانستان از مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 12 بهمن 1394، 13:19
آغاز سال نو تحصیلی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 12 بهمن 1394، 12:06
برگزاری آزمون ضمن خدمت "شجره طیبه" عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 04 بهمن 1394، 11:54
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مرکز آموزش الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 25 آذر 1394، 11:02
بیست و یکمین نمایشگاه الکترونیک الکامپ عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 22 آذر 1394، 11:11
هفته پ‍‍ژوهش و فناوري سال ۱۳۹۴ با شعار پژوهش و فناوري؛ عزم ملي و رويكرد جهاني عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 04 آذر 1394، 12:50
هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 19 آبان 1394، 10:21
استفاده از مطالب آموزشی اساتید در سامانه عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 06 آبان 1394، 12:42
آغاز محرم و ایام سوگواری حسینی تسلیت باد عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 06 آبان 1394، 12:42
معرفی چند سایت برای مقالات علمی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 25 مهر 1394، 07:57
هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 06 مهر 1394، 11:34
تبریک سال نو تحصیلی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 01 مهر 1394، 12:39
آغاز سال تحصیلی جدید عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 24 شهريور 1394، 11:24
خبرنامه انجمن علمی یادگیری الکترونیکی (یادا) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 15 شهريور 1394، 07:50
معرفی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 03 شهريور 1394، 09:49
نشریات جعلی و نامعتبر عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 24 مرداد 1394، 08:54
خبرنامه الکترونیکی مرکز آموزش الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 23 تير 1394، 06:15
برگزاری دوره معارفه آموزش الگوی تفکر استقرایی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 23 خرداد 1394، 13:05
تخفيف ويژه دوره‌هاي آموزشي پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران خرداد ماه 1394 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 23 خرداد 1394، 12:32
تقويم برگزاري دوره‌هاي آموزشي خرداد ماه 1394 (نوبت دوم) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 09 خرداد 1394، 09:52
تقويم برگزاري دوره‌هاي آموزشي خردادماه 1394 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 20 ارديبهشت 1394، 12:56
هفتمین کنفرانس ملی آموزش عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 15 ارديبهشت 1394، 13:43
تقويم برگزاري دوره‌هاي آموزشي اردیبهشت ماه 1394 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 29 فروردين 1394، 13:37
تقويم برگزاري دوره‌هاي آموزشي فروردین ماه 1394 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 29 فروردين 1394، 08:46
سال نو مبارک عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 15 فروردين 1394، 13:25
برگزاری آخرین جلسه دوره اخلاق حرفه ای عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 05 اسفند 1393، 09:19
برگزاری آخرین جلسه ریاضی 8، خانم دکتر بیات عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 02 اسفند 1393، 10:31
برگزاری دوره اخلاق حرفه ای ويژه معاونان ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 15 بهمن 1393، 15:11
برگزاری دوره اخلاق حرفه ای ويژه معاونان ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 14 بهمن 1393، 14:48
تشکیل کلاس ریاضی 8 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 14 بهمن 1393، 13:01
عدم تشکیل کلاس ریاضی 8 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 06 بهمن 1393، 11:18
مصاحبه با دانشجوی دانشگاه مالزی به صورت برخط عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 30 دي 1393، 12:50
اتمام درس ریاضی چهارم وِیژه معلمان خارج از کشور عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 16 دي 1393، 10:46
برنامه اجرایی درس ریاضی چهارم وِیژه معلمان خارج از کشور عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 18 آذر 1393، 15:11
نهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 03 آذر 1393، 11:56
دوره‌هاي آموزشي پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران آذر ماه 1393 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 24 آبان 1393، 14:13
آغاز به کار هفتمين همايش ملی آموزش عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 19 آبان 1393، 11:51
فراخوان کارگاه‌های آموزشی مجازی (چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و دانش) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 16 مهر 1393، 12:19
سال جدید تحصیلی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 23 شهريور 1393، 13:18
دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 17 شهريور 1393، 10:33
خبرنامه انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 02 شهريور 1393، 13:47
آشنایی با انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 02 شهريور 1393، 13:46
تبریک سال نو عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 17 فروردين 1393، 08:54
دومین آزمون الکترونیکی فیزیک 1 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 25 دي 1392، 10:16
بارگذاری درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 19 آذر 1392، 09:51
مطالعه درس فیزیک 1 از طریق سامانه آموزش الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 17 آذر 1392، 08:43
امکان استفاده تمامی دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه از سامانه آموزش الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 31 شهريور 1392، 12:06
مطالعه دروس از طریق سامانه آموزش الکترونیکی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
یک شنبه، 31 شهريور 1392، 12:01
تشکیل کلاس تاریخ (استاد کاظمی پوران) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
شنبه، 28 ارديبهشت 1392، 08:35
افتتاحيه چت روم (Chat room) عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 10 ارديبهشت 1392، 13:15
کارگاه آموزشی عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
دو شنبه، 14 اسفند 1391، 14:37
نصب نرم افزارهای مورد نیاز عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
چهار شنبه، 02 اسفند 1391، 12:26
برگزاری همایش برای دانشجویان ورودی بهمن ماه 1391 عکس سميه اردوخانی مدير سایت سميه اردوخانی مدير سایت 0 سميه اردوخانی مدير سایت
سه شنبه، 17 بهمن 1391، 09:42