اعلانات سایت

راهنمای انتخاب قطب برای مهارت آموزان ورودی 95 و96

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
راهنمای انتخاب قطب برای مهارت آموزان ورودی 95 و96
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در شنبه، 4 خرداد 1398، 11:15 صبح
 

قابل توجه مهارت آموزان ورروی سال96 -95

به منظور انتخاب قطب فایل راهنما را مطالعه نمایید.