اعلانات سایت

راهنمای انتخاب قطب برای مهارت آموزان ورودی 95 و96

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
راهنمای انتخاب قطب برای مهارت آموزان ورودی 95 و96
 

قابل توجه مهارت آموزان ورروی سال96 -95

به منظور انتخاب قطب فایل راهنما را مطالعه نمایید.