اعلانات سایت

درخصوص آخرین مرحله تعیین قطب

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
درخصوص آخرین مرحله تعیین قطب
 

به اطلاع مهارت آموزان عزیز می رساند

لینک تعیین قطب با عنوان "مرحله آخر تعیین قطب" برای افرادی که به هر دلیلی نام خود را در لیست قطب بندی ها مشاهده ننموده اندفعال می باشد.افراد تنها از طریق این لینک می توانند در تعیین قطب دلخواه خود اقدام نمایند. لذا باتوجه به تماس های بیشمار مهارت آموزان از پاسخگویی به تلفن ها در خصوص تعیین و جابه جایی قطب ها معذوریم.

لطفا فقط از طریق سامانه اقدام به ثبت نام در قطب ها نمایید.

شایان ذکر است لینک ثبت نام تا 98/3/3 فعال می باشد و تا قبل از این تاریخ هیچ گونه فایل بروز شده ای در خصوص اعلام قطب بندی در سامانه قرار نخواهد گرفت.