اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان ورودی سال97

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
قابل توجه مهارت آموزان ورودی سال97
 

به اطلاع مهارت آموزان ورودي سال97 كه تاكنون اقدام به تعيين قطب ننموده اند،مي رساند،براي آخرين بار سامانه به منظور تعيين قطب تا پايان اين هفته (03/03/98 )باز ميباشد. شایان ذکر است در صورت عدم انتخاب قطب، دانشگاه جهت تعيين قطب مجری اقدام مي نمايد.