اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان ورودی سال97

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
قابل توجه مهارت آموزان ورودی سال97
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در شنبه، 28 اردیبهشت 1398، 8:47 صبح
 

به اطلاع مهارت آموزان ورودي سال97 كه تاكنون اقدام به تعيين قطب ننموده اند،مي رساند،براي آخرين بار سامانه به منظور تعيين قطب تا پايان اين هفته (03/03/98 )باز ميباشد. شایان ذکر است در صورت عدم انتخاب قطب، دانشگاه جهت تعيين قطب مجری اقدام مي نمايد.