اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان دوره بدو خدمت رشته ساخت و تولید و صنایع فلزی- جوشکاری و ماشین ابزار

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
قابل توجه مهارت آموزان دوره بدو خدمت رشته ساخت و تولید و صنایع فلزی- جوشکاری و ماشین ابزار
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398، 8:22 صبح
 

قابل توجه مهارت آموزان دوره بدو خدمت رشته ساخت و تولید و صنایع فلزی- جوشکاری و ماشین ابزار

با عنایت به توصیه اکید گروه صلاحیت حرفه ای دانشگاه مبنی بر تفکیک براساس گرایش رشته های ساخت وتولید قطب بندی صرفا در  گرایش ساخت وتولید و صنایع فلزی- جوشکاری تا تاریخ 98/2/13  صورت می گیرد. لذا کلیه مهارت آموزان رشته های فوق در قطب های مشخص شده ثبت نام نمایند و اسامی و قطب مجری مهارت آموزان گرایش ماشین ابزار درسامانه اطلاع رسانی شده است. شایان ذکر است جابه جایی و یا افزودن قطب، امکان پذیر نیست.