اعلانات سایت

جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری
 

به اطلاع مهارت آموزان بدو استخدام آموزش و پرورش می رساند

اولین جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری ویژه مهارت آموزان سال 97 روز یکشنبه تاریخ 97/10/9 ساعت 14 برگزار می شود.