اعلانات سایت

پست گواهی های کارورزی

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
پست گواهی های کارورزی
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در چهارشنبه، 28 فروردین 1398، 2:59 عصر
 

به اطلاع می رساند

مهارت آموزانی که دوره کارورزی را با موفقیت به پایان رساندند و گواهی دوره را از ریاست هنرستان ها دریافت نمودند می توانند نسبت به ارسال پستی آن به مرکز آموزش های مجازی اقدام نمایند.

آدرس پستی: تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، مرکز آموزش های مجازی - آقای دکتر غفرانی

کد پستی:1678815811