اعلانات سایت

شماره تماس های ضروری

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
شماره تماس های ضروری
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در چهارشنبه، 21 فروردین 1398، 11:09 صبح
 

* جهت تماس با پرتال آموزشی گلستان با شماره تلفن 22970060الی 69 داخلی 2276 یا 2689 تماس حاصل نمایید.

*تماس با مرکز آموزش های الکترونیکی و سامانه LMS با شماره 22970016 تماس حاصل نمایید.

آدرس پست الکترونیکی :  soee@sru.ac.ir