اعلانات سایت

شرکت در کلاس های کارورزی در هنرستان ها برای همه الزامی است

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
شرکت در کلاس های کارورزی در هنرستان ها برای همه الزامی است
از آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه در چهارشنبه، 21 فروردین 1398، 9:10 صبح
 

پیرو تماس های مکرر مهارت آموزان

مجددا به اطلاع می رساند شرکت در کلاسهای کارورزی برای همه الزامی است. و این کلاس در تابستان به هیچ وجه اجرا نخواهد شد.