اعلانات سایت

در خصوص نامه کارآفرینی دانشگاه هیچ اقدام دیگری نخواهد کرد

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
در خصوص نامه کارآفرینی دانشگاه هیچ اقدام دیگری نخواهد کرد
از آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه در چهارشنبه، 21 فروردین 1398، 9:08 صبح
 

دانشگاه شهید رجایی هیچ گونه نامه و درخواستی مبنی بر ارائه نمره کارآفرینی به دانشگاهها مکاتبه نخواهد کرد.لطفا در این مورد سوال نفرمایید.