اعلانات سایت

در خصوص نامه کارآفرینی دانشگاه هیچ اقدام دیگری نخواهد کرد

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
در خصوص نامه کارآفرینی دانشگاه هیچ اقدام دیگری نخواهد کرد
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در چهارشنبه، 21 فروردین 1398، 9:08 صبح
 

دانشگاه شهید رجایی هیچ گونه نامه و درخواستی مبنی بر ارائه نمره کارآفرینی به دانشگاهها مکاتبه نخواهد کرد.لطفا در این مورد سوال نفرمایید.