اعلانات سایت

برنامه کلاسهای حضوری تهران در 98/01/22

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
برنامه کلاسهای حضوری تهران در 98/01/22
از آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه در چهارشنبه، 21 فروردین 1398، 9:04 صبح
 

به اطلاع می رساند

کلاس اخلاق حرفه ای پنجشنبه 98/01/22 ساعت 8:30 الی 12

کلاس پژوهش و توسعه حرفه ای معلم  پنجشنبه 98/01/22 ساعت 13 الی 16

کلاس نقش اجتماعی معلم پنجشنبه 98/01/22 ساعت 16:30 الی 18:30 

در سالن علامه جعفری برگزار می گردد.

زمان شروع کلاسهای سایر استان ها متعاقبا اعلام می شود