اعلانات سایت

اصلاحیه در خصوص نمره درس کارآفرینی

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
اصلاحیه در خصوص نمره درس کارآفرینی
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در سه‌شنبه، 20 فروردین 1398، 12:40 عصر
 

به اطلاع مهارت آموزان می رساند

افرادی که درس کارآفرینی را فقط در دانشگاه(و نه هیچ موسسه و هنرستان و سازمان دیگری )با نمره 15 به بالا  برای دانشگاه های دولتی و نمره 17 به بالا برای دانشگاه آزاد و غیرانتفاهی پاس کرده باشند می توانند گواهی مورد نظر را ارسال نمایند.در غیر این صورت مشمول این  امتیاز نخواهد شد و فرد ملزم است  این درس را در تابستان آزمون دهد.