اعلانات سایت

در خصوص ارسال کارنامه جهت درج نمره درس کارآفرینی

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
در خصوص ارسال کارنامه جهت درج نمره درس کارآفرینی
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در سه‌شنبه، 20 فروردین 1398، 8:00 صبح
 

به اطلاع مهارت آموزان حرفه معلمی سال 97 می رساند

افرادی که درس کارآفرینی را به عنوان واحد درسی در دانشگاه گذرانده اند، می توانند با ارسال ریزنمرات ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل و یا به صورت نامه ای جداگانه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر گذراندن درس کارآفرینی با درج نمره، تا پایان اردیبهشت ماه به آدرس پستی دانشگاه (واحد آموزش الکترونیکی) ارسال نمایند.

شایان ذکر است:

  • افراد فاقد این گواهی ملزم به شرکت در آزمون در تابستان 98 خواهند بود.
  • این امتیاز فقط و فقط برای درس کارآفرینی در نظر گرفته شده است.