اعلانات سایت

مدت زمان تدریس و شرکت در دوره کاروزی

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
مدت زمان تدریس و شرکت در دوره کاروزی
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در شنبه، 17 فروردین 1398، 11:58 صبح
 

به اطلاع می رساند مهارت آموزان پذیرفته شده سال 97 می بایست به مدت 36 ساعت(در 6 هفته، ترجیحا هر هفته 6 ساعت) تا پایان اردیبهشت ماه 98 در کلاس کاروزی حضور داشته باشد و هر روز به مدت دو ساعت تدریس نماید. ضمنا هر فرد در انتهای دوره کارورزی، فایل طرح درس (گزارش کارورزی)خود را تهیه نموه و این فایل، تابستان 98 در روز همایش  کارورزی از مهارت آموزان دریافت می گردد.