اعلانات سایت

تذکر مهم در خصوص درس کارورزی

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
تذکر مهم در خصوص درس کارورزی
 

به اطلاع کلیه مهارت آموزان دوره های بدوخدمت می رساند کلیه مهارت آموزان می بایست(بالاجبار) درس کارورزی را تا قبل پایان روزهای تحصیلی(اردیبهشت) در هنرستان و یا مدارس استان خود بگذرانند لازم است نامه طبق فرمت ذیل تهیه نموده و به دانشگاه ارسال نمایند. لازم به ذکر است نامه دانشگاه به استان های آموزش و پرورش در پیوست اطلاعیه درج گردیده است.

  • مدت دوره حداقل یک روز در هفته به مدت یک ماه  تا پایان اردیبهشت ماه می باشد.