اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان بدو استخدامی آموزش و پرورش درخصوص درس اخلاق حرفه ای معلم

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
قابل توجه مهارت آموزان بدو استخدامی آموزش و پرورش درخصوص درس اخلاق حرفه ای معلم
 

بدین وسیله به اطلاع می رساند درس اخلاق حرفه ای معلم از پودمان اول به پودمان دوم منتقل شد و به جای آن درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در این ترم ارائه می گردد.