اعلانات سایت

برگزاری کلاس های حضوری دروس نظری پودمان دوم در تهران

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
برگزاری کلاس های حضوری دروس نظری پودمان دوم در تهران
 

کلاس های حضوری دروس نظری پودمان دوم مهارت آموزان سال 97 از روز شانزدهم اسفند ماه در تهران - دانشگاه شهید رجایی - سالن طهرانی مقدم ، از ساعت 8الی 12 درس اخلاق حرفه ای و 13-17 درس کارآفرینی  معلم برگزار می شود.افراد ثبت نام شده ملزم به شرکت در کلاس هستند. برنامه کلاس های حضوری سایر استان ها متعاقبا اعلام می شود.