اعلانات سایت

ثبت نام در کلاس های تخصصی(عملی) اجباری می باشد و ظرفیت استانها محدود است

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
ثبت نام در کلاس های تخصصی(عملی) اجباری می باشد و ظرفیت استانها محدود است
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در دوشنبه، 13 اسفند 1397، 10:51 صبح
 

به اطلاع مهارت آموزان بدو خدمت سال 97 می رساند، ثبت نام در کلاس های حضوری دروس عملی و تخصصی اجباری می باشد و انتخاب ابتدا بر اساس رشته و سپس استان دلخواه صورت می گیرد. شایان ذکر است ظرفیت استان ها محدود می باشد. چنانچه ظرفیت استانی تکمیل شده باشد، مهارت آموز می بایست استان دیگری را حتما انتخاب نماید. عدم ثبت نام و انتخاب قطب، به منظور انصراف از شرکت در دوره یکساله تلقی خواهد شد.