اعلانات سایت

ثبت اعتراض به نمره

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
ثبت اعتراض به نمره
 

به اطلاع مهارت آموزان دوره های بدوخدمت می رساند امکان ثبت اعتراض در سامانه گلستان تا روزجمعه مورخ17 اسفند می باشد. جهت ثبت اعتراض درسامانه گلستان بر روی نمره درس مورد نظر کلیک نموده و در پنل باز شده اعتراض خود را ثبت نمایید. لازم به ذکر است امکان بررسی به اعتراض های ثبت شده صرفا تا تاریخ مذکور  وجود دارد.