اعلانات سایت

دوره جامع یکساله مدیریت کسب و کار

دوره جامع یکساله مدیریت کسب و کار

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

آشنایی با مدیریت کسب و کار به صورت اصولی و عملی برای همه مدیران و صاحبان کسب و کار

 

جهت ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

https://sru.ac.ir/maharat