اعلانات سایت

اطلاعیه شماره ۳ – اداره خوابگاه‌های دانشجویی در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰