اعلانات سایت

راهنمای ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی های ۹۸ به قبل و مقطع دکتری همه ورودی ها،متقاضی خوابگاه

راهنمای ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی های ۹۸ به قبل و مقطع دکتری همه ورودی ها،متقاضی خوابگاه

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

اداره خوابگاه های دانشگاه به اطلاع می رساند :

مطابق اطلاعیه بازگشایی دانشگاه ها وستاد اسکان ،دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی های ۹۸ به قبل ومقطع دکتری همه ورودی ها که متقاضی استفاده از خوابگاه می باشند به سایت گلستان مراجعه نموده واز تب پردازش ها (۱۹۲۸۰ اطلاعات خوابگاهی دانشجو) و(۱۹۲۹۰ ثبت درخواست خوابگاه) را تکمیل نمایند .

لازم به ذکر است :

-مراحل یاد شده فقط برای جمع بندی آمار متقاضیان خوابگاه است وهیچگونه تعهدی مبنی برانتساب اتاق ایجاد نمی کند .

– پس از ثبت اطلاعات توسط دانشجویان وبررسی درخواست ها،توسط کارشناسان خوابگاه ،اتاق های منسوب شده به دانشجویان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

– انتساب اتاق فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که پردازش های یاد شده را حداکثر تا پایان روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲تکمیل نمایند .

دانشجویان گرامی جهت راهنمایی بیشتر فایل زیر را با دقت مطالعه کنید.