اعلانات سایت

تمدید زمان شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان

تمدید زمان شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

تمدید مهلت شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند  با عنایت به درخواست کمیته اجرایی و مجازی بودن انتخابات  و شرایط خاص کرونایی کشور وضرورت اطلاع رسانی بیشتر به دانشجویان ،انتخابات تا ساعت ۲۴روز دوشنبه مورخ۱۵ آذر تمدید می گردد.

(توسط رضا عمادی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب یکشنبه، 14 آذر 1400، 4:11 عصر بوده است)