اعلانات سایت

تمدید مهلت ثبت نام کاندیداتوری شورای صنفی دانشجویی

تمدید مهلت ثبت نام کاندیداتوری شورای صنفی دانشجویی

Number of replies: 0

با توجه به درخواست تعدادی از دانشجویان جهت کاندیداتوری در انتخابات اخیر شورای صنفی براساس پیشنهاد کمیته اجرایی و موافقت کمیته نظارت برگزاری انتخابات، مهلت ثبت نام کاندیداها تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 تمدید گردید.
لازم به ذکر است تبلیغات کاندیداها به مدت سه روز از 1400/09/10 لغایت ساعت 24 - 1400/09/12، قبل از روز اخذ رأی انجام خواهد شد و برگزاری انتخابات در روز شنبه مورخ 1400/09/13 از ساعت 9 لغایت 17 برگزار می گردد.