اعلانات سایت

اطلاعیه جلسه معارفه دانشکده برق

اطلاعیه جلسه معارفه دانشکده برق

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

جلسه معارفه دانشجويان ارشد و
دكتري دانشکده برق با حضور مديران و اساتيد محترم گروههاي آموزشی