اعلانات سایت

اطلاعیه جهت دانشجویان کارشناسی 1400دانشکده مهندسی برق

اطلاعیه جهت دانشجویان کارشناسی 1400دانشکده مهندسی برق

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

 

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید(سال 1400) دانشکده مهندسی برق، روز دوشنبه مورخ1400/08/10 از ساعت 12:30 الی 13:30 با حضور رئیس، معاونین دانشکده و مدیران گروه برگزار خواهد شد.

حضور دانشجویان در این جلسه الزامی است.