اعلانات سایت

اطلاعیه راهنمای ورود به سامانه مجازی(ویژه دانشجویان مصاحبه دکتری 1400)

اطلاعیه راهنمای ورود به سامانه مجازی(ویژه دانشجویان مصاحبه دکتری 1400)

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

لطفا جهت ورود به سامانه مجازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(lms) فایل پیوست را دانلود و مطالعه نمایید.