اعلانات سایت

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه
 

جهت دریافت کارت ورود به جلسه به سایت گلستان مراجعه نمایید. راهنمای  دریافت کارت در سامانه گلستان نیز وجود دارد.

پس از ورود در سامانه گلستان طبق مراحل  مندرج در تصویر می توانید کارت را دریافت نمایید