اعلانات سایت

فایل درس اخلاق حرفه ای و کارآفرینی ویژه دانشجویان کارشناسی روزانه و شبانه دانشگاه

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
فایل درس اخلاق حرفه ای و کارآفرینی ویژه دانشجویان کارشناسی روزانه و شبانه دانشگاه
 

قابل توجه دانشجویان مقطع  کارشناسی روزانه و شبانه 

 فایل  درس اخلاق حرفه ای و کارآفرینی که به صورت الکترونیکی ارائه شده است، از این قسمت دانلود نموده و مطالعه نمایید.