اعلانات سایت

سامانه آموزش الکترونیکی از ساعت 13:00 روز چهارشنبه 1400/02/08 وصل شده است.

سامانه آموزش الکترونیکی از ساعت 13:00 روز چهارشنبه 1400/02/08 وصل شده است.

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع کاربران محترم می رساند کارت پشتیبانی سخت افزاری سرور نصب گردید و خدمات رسانی سامانه از ساعت 13:00 روز چهارشنبه 1400/02/08 انجام می شود.