اعلانات سایت

اطلاعیه ثبت نام دوره های آزاد تخصصی

اطلاعیه ثبت نام دوره های آزاد تخصصی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

ثبت نام در دوره های تخصصی مشترک با انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی در سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

گواهی پایان دوره مشترک دانشگاه و انجمن برای شرکت کنندگان صادر می شود.