اعلانات سایت

اطلاعیه شروع ترم جدید

اطلاعیه شروع ترم جدید

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

ضمن عرض تبریک خدمت دانشجویان ورودی بهمن ماه به اطلاع می رساند. انتقال داده‌های گلستان به سامانه آموزش الکترونیکی کامل گردید و دانشجویان با نام کاربری شماره دانشجویی و رمز ورود کد ملی می توانند کلاسهای خود را در میز کار ملاحظه فرمایند.