اعلانات سایت

مراکز برگزاری آزمون مهارت آموزان ورودی سال97

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
مراکز برگزاری آزمون مهارت آموزان ورودی سال97
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در سه‌شنبه، 16 بهمن 1397، 3:10 عصر
 

 تاریخ برگزاری آزمون 25 بهمن 97    ساعت شروع آزمون 9 صبح  الی 11:30