اعلانات سایت

پاسخ آقای دکتر حسنی به پیامی که به صورت متناقض در کانال ها منتشر شده است

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
پاسخ آقای دکتر حسنی به پیامی که به صورت متناقض در کانال ها منتشر شده است
 

اخیرا یکی از مهارت آموزان 97 دانشگاه شهید رجایی، از طرق پیام رسان تلگرام به من پیام داد و پرسید : " سوالات آزمون که قرار هست 25 بهمن ماه برگزار بشه  چند درصدش از سند تحول می آید؟" از آنجا که منبع درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی ، سند تحول بنیادین آموزش پرورش نیست بلکه مبانی نظری سند تحول بنیادین درنظام تعلیم و  تربیت رسمی و عمومی در جمهوری  اسلامی   است من دقیقا به ایشان جواب دادم که: " منبع درسی ما 66 اسلاید اول و فصل دوم مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام ... است و لاغیر"  منظورم از "لاغیر" تاکید براین بود که ایشان اشتباها سند تحول بنیادین  آموزش و پرورش را مطالعه نکنند. ایشان هم به گونه ای این پیام من را منتشر کرده اند( البته قصد و غرض بدی نداشته اند) که منجر به بدفهمی و تفسیرهای نادرست شده است در حالی که  این همان سخنی  بود که در جلسه حضوری و جلسات آنلاین  در پاسخ به پرسشهای بی شمار شما بارها تکرار کرده ام و  لذا هیچ فروکاهشی و افزایشی در منبع درسی و امتحان صورت نگرفته است.  

چه خوب است مهارت آموزان عزیزی که در اینده به کسوت معلمی در خواهند آمد در تعاملات و ارتباطات خود از اکنون ارزشهای اخلاقی را مبنای رفتار خود قرار دهند تا مانع این سوئ تفسیرها شود. 

محمد حسنی

بدرود