اعلانات سایت

ورود به سامانه

ورود به سامانه

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد و دکتری :

احتراماً به استحضار می رساند

نام کاربری :شماره دانشجویی

پسورد: شماره دانشجویی یا کد ملی بدون صفر های اول

می باشد.