اعلانات سایت

آدرس خوابگاه ها جهت همایش دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال 97

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
آدرس خوابگاه ها جهت همایش دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال 97
 

 خوابگاه هروی برای خانمها در نظر گرفته شده  آدرس خوابگاه هروی :میدان هروی، خیابان گلزار، کوچه هشتم خوابگاه دخترانه دانشگاه شهید رجائی

 

خوابگاه ازگل برای آقایان در نظر گرفته شده است. آدرس خوابگاه ازگل :میدان ازگل ، نبش میدان خوابگاه پسران دانشگاه شهید رجائی