اعلانات سایت

آدرس خوابگاه ها جهت همایش دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال 97

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
آدرس خوابگاه ها جهت همایش دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال 97
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در چهارشنبه، 3 بهمن 1397، 2:00 عصر
 

 خوابگاه هروی برای خانمها در نظر گرفته شده  آدرس خوابگاه هروی :میدان هروی، خیابان گلزار، کوچه هشتم خوابگاه دخترانه دانشگاه شهید رجائی

 

خوابگاه ازگل برای آقایان در نظر گرفته شده است. آدرس خوابگاه ازگل :میدان ازگل ، نبش میدان خوابگاه پسران دانشگاه شهید رجائی