اعلانات سایت

همایش درس فلسفه تعلیم و تربیت با یک ساعت تاخیر برگزار می شود

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
همایش درس فلسفه تعلیم و تربیت با یک ساعت تاخیر برگزار می شود
 

به اطلاع دانش پذیران عزیز می رساند، همایش حضوری درس فلسفه تعلیم و تربیت  در تاریخ 97/11/6 بنا به درخواست استاد و مشکل ایشان از ساعت 9 صبح 10 صبح تغییر یافت/