اعلانات سایت

برای برخورداری از خوابگاه جهت شرکت در همایش مهارت های دوره های بدو خدمت

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
برای برخورداری از خوابگاه جهت شرکت در همایش مهارت های دوره های بدو خدمت
 

برای برخورداری از خوابگاه جهت شرکت در همایش مهارت های دوره های بدو خدمت که در روزهای 4 الی 6 بهمن تشکیل می گردد تلفنی تماس بگیرید و در صورت لزوم در خوابگاه ثبت نام کنید.