اعلانات سایت

برای برخورداری از خوابگاه جهت شرکت در همایش مهارت های دوره های بدو خدمت

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
برای برخورداری از خوابگاه جهت شرکت در همایش مهارت های دوره های بدو خدمت
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در یکشنبه، 30 دی 1397، 11:24 صبح
 

برای برخورداری از خوابگاه جهت شرکت در همایش مهارت های دوره های بدو خدمت که در روزهای 4 الی 6 بهمن تشکیل می گردد تلفنی تماس بگیرید و در صورت لزوم در خوابگاه ثبت نام کنید.