اعلانات سایت

نحوه برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی دروس گروه معارف:

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
نحوه برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی دروس گروه معارف:
 

ابتدا وارد سایت ec.nahad.ir شوید و ثبت نام کنید.

کد ملی خود را وارد و حساب کاربری خود را ایجاد کنید (نوع دانشگاه را وزارت علوم انتخاب کنید)

وارد سایت شوید و در دوره جبرانی، دروسی را که برای شما ارائه شده  مشاهده و درسی را که باید این نیمسال بگذرانید، انتخاب کنید.

لاس.ها را دنبال کنید و پس از اتمام جلسات، امتحان دهید و گواهینامه را دریافت کنید.