اعلانات سایت

اطلاعیه شماره 11 ترم تابستان

اطلاعیه شماره 11 ترم تابستان

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

اطلاعیه شماره 11

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم فعال در ترم تابستان 99

جهت ایجاد نظم و وحدت رویه در آزمون های الکترونیکی دانشگاه ، لازم است کلیه دانشجویان محترم ، پاسخ سوالات کتبی امتحانات ترم تابستان را در پاسخنامه ضمیمه ارسال نمایند.

بدیهی است ارسال پاسخ در برگه های متفرقه ، قابل قبول نبوده و پاسخنامه توسط اساتید محترم تصحیح نخواهد شد.
نمونه پاسخنامه آزمون های پایان ترم تابستان 99