اعلانات سایت

اطلاعیه تعطیلی سامانه LMS جهت بروزرسانی و سازماندهی

اطلاعیه تعطیلی سامانه LMS جهت بروزرسانی و سازماندهی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع کاربران محترم می رساند سامانه LMS از 1399/06/15 تا 1399/06/18 جهت بروزرسانی و سازماندهی تعطیل می باشد. لذا در این ایام دسترسی به سامانه امکان پذیر نخواهد بود.