اعلانات سایت

اطلاعیه شماره 8 ترم تابستان

اطلاعیه شماره 8 ترم تابستان

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

اطلاعيه شماره  8

قابل توجه كليه دانشجويان محترم مشغول به تحصيل در ترم تابستان  99 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

به اطلاع مي رساند جهت رفع تداخل امتحانات پايان ترم ، زمان برگزاري برخي از دروس تغييراتي را داشته است كه دانشجويان مي بايست حتما قبلا از شروع امتحانات برنامه امتحاني خود را با استفاده از گزارش  73 در سامانه گلستان بررسي نمايند .

بديهي است عواقب عدم توجه به اين موضوع ، متوجه شخص دانشجو خواهد بود .