اعلانات سایت

کانال تلگرامی مرکز آموزش های مجازی دانشگاه شهید رجائی

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
کانال تلگرامی مرکز آموزش های مجازی دانشگاه شهید رجائی
 

 کانال ارتباطی دانشگاه شهید رجائی با آدرس https://telegram.me/RajaeeEstekhdam97  پاسخگوی سوالات مهارت آموزان می باشد.