اعلانات سایت

راهنمای برگزاری کلاس آنلاین در lms

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
راهنمای برگزاری کلاس آنلاین در lms
 

نحوه برگزاری کلاس های مجازی آنلاین و آفلاین در lms