اعلانات سایت

ویرایش اطلاعات مهم

ویرایش اطلاعات مهم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان عزیز می رساند از آنجا که صدور گواهی بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه گلستان است چنانچه اگر و فقط اگر ، فیلدهای نام و نام خانوادگی و نام پدر و کدملی در سامانه گلستان اشتباه ثبت شده است، با قسمت خدمات رایانه(گلستان) تماس حاصل فرمایید.

خواهشمند است برای اصلاح موارد خارج از فیلدهای فوق تماس نگیرید.