اعلانات سایت

پاسخ به سوالات تعداد کثیری از دانش پذیران سال 97

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
پاسخ به سوالات تعداد کثیری از دانش پذیران سال 97
 

1- در خصوص تاریخ دقیق آزمون، همانطور که در اطلاعیه های قبلی به اطلاع رساندیم ، زمان تقریبی آزمون 97/11/18 اعلام شده و زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

2- مکان دقیق آزمون نیز متعاقبا  یک هفته قبل از آزمون اعلام خواهد شد.

3-آزمون پنج درس پودمان اول(فلسفه تعلیم و تربیت رسمی - ارزشیابی یادگیری - اصول و روش های یاددهی و یادگیری -  اصول و فنون مشاوره -روانشناسی یادگیری) به صورت جامع و یکجا، حضوری ، تستی و چهارگزینه ای خواهد بود.

4-  نمره قبولی آزمون برای هر درس  12 از 20 می باشد.(برای سوالات تستی نمره منفی نخواهیم داشت)