اعلانات سایت

ثبت کلیه نمرات دروس تخصصی و نظری

ثبت کلیه نمرات دروس تخصصی و نظری

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان دوره های بدوخدمت فرهنگیان می رساند تمامی نمرات دروس نظری و تخصصی در سامانه آموزشی گلستان دانشگاه به آدرس 

https://portal.sru.ac.ir ثبت گردیده است. لازم به ذکر است در صورت وجود اشکال در نمرات ثبت شده  تا تاریخ 4/6/98 جهت بررسی و رفع اشکال به شماره های 021- 22970016

021- 22970060 الی 69 داخلی 2367 تماس حاصل فرمایید.