اعلانات سایت

محل برگزاری آزمون در استان تهران

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
محل برگزاری آزمون در استان تهران
 

آزمون مهارت آموزانی که حوزه امتحانی آنها در دانشگاه شهیدرجایی میباشد، در دانشکده علوم پایه، راهرو و کلاس های طبقه دوم برگزار میشود