اعلانات سایت

تذکر مهم برای غائبین

تذکر مهم برای غائبین

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

قابل توجه مهارت آموزانی که به هر دلیلی در آزمون دروس عمومی غایب بوده اند و شرکت ننموده اند:

لازم است برای آخرین فرصت در آزمون روز پنجشنبه مورخ 10/5/98 ساعت 9 صبح شرکت نمایید. لازم به ذکر است آزمون در کلیه دروس نظری( 9 درس) در مرکز استانهای مجری که در اطلاعیه قبل اشاره شده است  برگزار می گردد.