اعلانات سایت

افتاده های استان فارس

افتاده های استان فارس

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزانی که دوره های خود را در استان فارس گذرانده اند می رساند تاکنون نمرات دروس 4 درس ( اخلاق حرفه ای - نقش اجتماعی- اصول و روش های یاددهی - یادگیری و اصول و فنون راهنمایی مشاوره) به دانشگاه ارسال گردیده است که بر این اساس افرادی که در این چهار درس موفق به کسب نمره قبولی نشده اند به پیوست اطلاع رسانی می گردد. لازم به ذکر است طی آخرین تماس با استان فارس بقیه دروس تا ساعت 9 صبح فردا به دانشگاه ارسال می گردد و پس از آن به شما عزیزان اطلاع رسانی می گردد.

- اخلاق حرفه ای : همه نمره قبولی را کسب نموده اند.

- نقش اجتماعی

- اصول وروش های یاددهی- یادگیری

- اصول وفنون راهنمایی ومشاوره

نمرات افراد قبول شده به مرور در سامانه گلستان درج خواهد شد.